Leadership-ul – una din valorile fundamentale ale tinerilor din satul Colibași

 

100_1280Zilele 27 și 28 mai ale anului curent, pentru tinerii din satul Colibași raionul Cahul au fost două  zile pline de activități, bazate pe implicare, învățare și luare de decizii.

Zilele de 27 și 28 mai au fost consacrate instruirii tinerilor în domeniul Leadership și Participare civică. În acest sens, cei 30 tineri, membri ai GLI Colibași au participat la un trening facilitat de doamna Victoria Matveev, formator național în domeniul Dezvoltare comunitară. În cadrul treningului au fost abordate subiectele: Leadership, Participare civică, Dezvoltare comunitară, metode de implicare a cetățenilor la acțiuni comunitare. La fel, tinerii au înțeles în ce constă Legea entropiei și ce este fenomenul Sinergiei sociale.

La etapa activităților interactive tinerii au reușit să elaboreze și mici propuneri de proiecte, pe care urmează să le implementeze toamna în parteneriat cu primăria satului Colibași.

Cristina Horneț, membru al GLI Colibași, a declarat: „La acest trening am aflat ce sunt valorile, de fapt, și care sunt acele valori de care trebuie sa mă conduc în viață. La fel am înțeles că comunitatea poate fi una dezvoltată atunci, când membrii ei sunt activi și participă la luarea deciziilor și la soluționarea problemelor comunității. Aici am aflat pentru prima data ce este efectul sinergic si care este rolul lui în prosperarea comunităților din care facem parte. De asemenea, am înțeles, că doar în echipă poți reuși să atingi rezultate mari în ceea ce privește schimbarea atitudinii cetățenilor vis-a-vis de anumite probleme comunitare. La fel, am înțeles ce înseamnă a fi un LIDER și care sunt calitățile unui lider.  Acest trening m-a ajutat mai mult decât mă așteptam – participând la el am găsit răspunsul la multe întrebări”.

Mihaela Buzdugan a venit și ea cu o opinie: „Am înțeles că participarea la acest trening îmi va deschide noi orizonturi, iar liderismul este important atât in viața profesională cât si cea personală. La acest curs mi-am conturat calitățile și valorile personale, am înțeles că a fi lider nu e un lucru simplu, este nevoie de o muncă asiduă…”.
Proiectul „Viitorul e în mâinile noastre – decizia ne aparţine”, este implementat de primăria s. Colibaşi în parteneriat cu Asociaţia Obştească INTECO.

Proiectul este finanţat de Programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone precum şi USAID, fiind co-finanţat prin Fondul Proiectelor Mici al Centrului de informare pentru autorităţile locale din Republica Moldova

Tinerii din Colibași își iau angajamente

100_1201La 25 mai 2016  în s. Colibaşi din raionul Cahul, a avut loc cea de-a treia ședință de lucru a Grupului Local de Inițiativă Colibași (GLI). Activitatea este parte componentă an proiectului „Viitorul e în mâinile noastre –  decizia ne aparține”, implementat de Primăria satului Colibași în parteneriat cu Asociația Obștească INTECO.

Tinerii, membrii GLI au pus în discuție mai multe întrebări, unele dintre care au fost prioritare, precum ar fi: organizarea activităților de animație pentru copii în ziua de 1 iunie de Ziua Internațională a Copiilor, participarea la festivalul „I-Prosop”, recrutarea noilor tineri pentru a deveni membri ai GLI Colibași, lansarea Concursului de desene pentru a fi pictate pe gardul dintr-un loc public din localitate și alte întrebări organizatorice.

Astfel, fiecare tânăr, membru al GLI, și-a completat Bilețelul Angajamentelor luate, pentru ca în perioada imediat următoare să le îndeplinească. Participarea tinerilor din satul Colibași la acțiuni îndreptate spre dezvoltarea localității le oferă o șansă unică de a se dezvolta în plan personal, de a deveni cetățeni activi și cu abilități de luare a deciziilor.

Acest proiect este posibil datorită suportului generos al poporului american și polon prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și de către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul Fondului de Granturi Mici al Centrului de Informare pentru Autoritățile Locale.

 

Masa rotundă de lansare a proiectului „Crearea oportunităților de educație a adulților – premiză pentru dezvoltarea comunitară locală”

100_1172

La 25 mai 2016, ora 10.00, în incinta sediului Grupului Local de Inițiativă Colibași, a avut loc Masa rotundă de lansare a proiectului “ Crearea oportunităților de educație a adulților – premiză pentru dezvoltarea comunitară locală”, organizată de Asociaţia Obştească „INTECO”.

Proiectul îşi propune să lanseze în raionul Cahul un model de educație a adulților prin metode interactive.

Proiectul în cauză prevede instruirea a 15 primari din raionul Cahul în cadrul Cursului „Dezvoltare comunitară prin consens social” și 15 cetățeni din raion în cadrul Cursului „Horticultură pentru amatori”.

Evenimentul s-a desfășurat într-un format interactiv, în cadrul căruia Victoria Matveev, președintele asociației INTECO a prezentat obiectivele proiectului și rezultatele așteptate. Ulterior, după prezentarea conceptului de educație a Adulților, la discuții au participat, atât beneficiarii direcți ai proiectului – primarii și horticultorii amatori din raionul Cahul, cât și oaspeții evenimentului, veniți din diverse domenii de activitate: reprezentanți ai APL, reprezentanți ai societății civile din regiunea de sud a R. Moldova și reprezentanți ai instituțiilor publice din localitate.

Totodată, în cadrul evenimentului a fost prezentată și o bună practică de Educație a Adulților implementată în anul 2015, beneficiari ai căreia au fost 25 cetățeni ai satului Colibași, care au absolvit Cursul de producere a conservelor din legume și fructe. Această practică s-a dovedit a fi un bun exemplu de Educație a Adulților, care poate fi implementat la nivel de localități.

Participanții la eveniment au fost martorii semnării Memorandumului de parteneriat, încheiat între A.O. INTECO, Asociația Primarilor din raionul Cahul și Primăria satului Colibași, care stipulează clar responsabilitățile părților în vederea promovării Educației Adulților și a Învățării pe Tot Parcursul Vieții.

Finalul evenimentului a fost valorificat de opiniile participanților, care au prezentat interes sporit pentru acest proiect.

Acest proiect este implementat de Asociația Obștească INTECO cu suportul DVV International Moldova – reprezentanţa în Republica Moldova a Asociaţiei Germane pentru Educaţia Adulţilor.

 

 

Colibăşenii au petrecut cu mult alai Sărbătorile Naţionale din luna august (Ziua Independenţei şi Limba noastră)

100_6981La 30 august 2015 în s. Colibaşi din r-nl Cahul, au fost organizate activităţi inedite consacrate Sărbătorilor Naţionale din luna august (Ziua Independenţei şi Limba noastră).

Începând cu orele 10.00, cetăţenii s. Colibaşi, de la mic la mare, au participat la un şir de activităţi culturale, sportive şi de animaţie socio-educativă. Programul zilei, fiind unul vast şi multicolor, a inclus:

  • Competiţii sportive la trânta naţională. Premiile pentru competiţiile de trîntă, berbecul şi doi cocoşi, fiind luate de cei mai puternici băieţi şi bărbaţi ai satului;
  • În cadrul competiţiilor de fotbal au fost desemnaţi cei mai buni jucători şi portari ai satului pentru toate categoriile de vîrstă.
  • Activităţile de animaţie socio-educativă au fost organizate de tinerii Grupului Local de Iniţiativă Colibaşi (GLI Colibaşi), coordonaţi de către coordonatorul de proiect – Victoria Matveev. În timpul acestora, micii colibăşeni au avut parte de jocuri şi concursuri originale, cum ar fi: jocurile cu paraşuta, cu sfoara, competiţii între echipe, face-painting etc.
  • În cadrul evenimentului festiv consacrat Sărbătorilor Naţionale a fost semnat şi un protocol de intenţie pentru încheierea înfrăţirii dintre satul Colibaşi, Republica Moldova şi localitatea San Marco dei Cavoti din Italia.
  • Pe parcursul întregului eveniment, atît copiii, cât şi adulţii, au fost delectaţi de către tinerii GLI Colibaşi cu de multe activităţi interesante, concursuri de cîntece, desene, poezie şi dansuri. Iar la finalul zilei a avut loc tradiţionala Horă a satului în care s-au încins colibăşenii de la mic la mare, fiind începută cu lansarea lampioanelor în cerul nocturn.

Acest eveniment este implementat de primăria s. Colibaşi în parteneriat cu Asociaţia Obştească INTECO, în cadrul proiectului „Viitorul e în mânile noastre – decizia ne aparţine”. Proiectul este co-finanţat prin Fondul Proiectelor Mici al Centrului de informare pentru autorităţile locale din Republica Moldova, finanţat de Programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone precum şi USAID.

 

Tinerii, membrii Grupului Local de Iniţiativă Colibaşi au fost instruiţi în domeniul Animaţie socio-educativă.

100_6727    Ultimile zile ale vacanţei de vară din acest an, au fost petrecute foarte productiv şi cu un mare impact social de către cei 30 tineri, membri ai GLI Colibaşi.

    În perioada 27 – 29 august 2015, cei 30 tineri noi veniţi în GLI Colibaşi au beneficiat de o instruire în organizărea jocurilor şi activităţilor cultural-festive destinate beneficiarilor de diferite vârste.

Aceste trei zile de formare au constituit primul modul al trainingului de formare a tinerilor membri ai GLI Colibaşi, şi anume în Animaţie socio-educativă. În cadrul acestui modul, tinerii şi-au dezvoltat aptitudini de comunicare şi captivare a atenţiei publicului larg, au învăţat regulile şi etapele de organizare a unui joc, cît şi elementele ce-i garantează reusita, fiind pe post de animator şi moderator. Informaţiile teoretice obţinute de către tineri la această instruire au fost completate şi puse în aplicare la etapa practică a treningului, unde tinerii au reuşit să organizeze activităţi de anumaţie socio-educativă.

Impactul social al acestei instruiri a putut fi observat nemijlocit în următoarea zi, după finalizarea treningului, cînd tinerii noi formaţi în domeniul animaţiei socio-educative au pregătit şi implementat de la „A la Z” evenimentul consacrat Sărbătorilor Naţionale din luna august la Colibaşi. Buna organizare a evenimentului te către tineri a permis aprecierea cu o notă maximă a activităţii grupului.

În viitor, în zilele de vacanţă, cei 30 tineri vor fi acei organizatori a timpului liber al copiilor din satul Colibaşi, care le vor aduce multe zîmbete pe feţe şi-i vor ajuta să petreacă timpul liber interesant şi cu o valoare plus adăugată pentru dezvoltarea personală a micilor colibăşeni, contribuind la dezvoltarea spiritului participativ.

Acest proiect este implementat de primăria s. Colibaşi în parteneriat cu Asociaţia Obştească INTECO, în cadrul proiectului „Viitorul e în mânile noastre – decizia ne aparţine”. Proiectul este co-finanţat prin Fondul Proiectelor Mici al Centrului de informare pentru autorităţile locale din Republica Moldova, finanţat de Programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone precum şi USAID.

 Flash-mob “Votul tău contează – Ieşi şi votează!”

Membrii Grupului Local de Iniţiativă Colibaşi au uimit consătenii printr-o acţiune inedită – Flash-mob “Votul tău contează – Ieşi şi votează!”. Este pentru prima dată, cînd cetăţenii satului Colibaşi au participat la un astfel de eveniment. Mesajul a fost primit cu aplauze şi scandări “Bravo!“.

Campanie de incurajare a cetăţenilor să meargă la votare

10805561_10204465838421959_5912999251275599658_nIncepand cu ziua de azi ceaiul va fi mult mai dulce… E valabil doar pentru tinerii din satul Colibasi care au implinit majoratul si pentru prima data in viata vor merge in acest an sa voteze. Felicitari!!!

Acţiune realizată de voluntarii A.O. INTECO în cadrul Campaniei de încurajare a cetăţenilor pentru participare la alegerile parlamentare din anul 2014, campanie iniţiată de A.O. Promo-Lex.

Hramul satului Colibaşi 2014

1512300_10205300029323878_6699432544316824998_nUn eveniment inedit a avut loc la Colibasi de sarbatoarea Hramul Satului.

Voluntari asociaţiei INTECO, tinerii din cadrul GLI Colibasi, Cahul au dat dovadă de atitudine şi responsabilitate. Fiecare dintre ei si-a avut aportul la buna organizare a evenimentului. La finele evenimentului tinerii au pregătit pentru consătenii săi şi un flash-mob cu scopul încurajării cetăţenilor pentru participare la alegerile parlamentare din acest an.

CONCURS!!!

Primaria satului Colibaşi şi A.O. INTECO, de ocazia sărbătorii Hramul Satului, lanseaza concursul filmuleţelor despre satul Colibaşi.
Regulamentul concursului:
Filmuleţele pot fi realizate de o singura persoana sau de grupuri de persoane (max. 5 pers.)
Durata filmuleţului nu trebuie sa depaşească 5 minute
Filmuleţul trebuie să conţină imagini foto/ video care reprezintă in plină măsura satul Colibaşi (peisaje, persoane, obiceiuri, localuri, melodii, oricare alte materiale, mesaje specifice vieţii şi realităţii satului Colibaşi)
(!) În cazul, în care utilizaţi chipurile persoanelor, este necesar consinţământul acestora.
La finele materialului este necesar de indicat numele, prenumele deplin al autorilor.
Filmuleţele vor fi proiectate pe ecran, în ziua de 21 noiembrie, în incinta Casei de cultură a satului Colibaşi, în cadrul părţii festive a sărbătorii Hramul Satului.
Toţi participanţii la concurs vor primi diplome de merit pentru promovarea satului Colibaşi, iar grupul/ persoana, care va prezenta cel mai bun film, va primi un premiu bănesc din partea primăriei satului Colibaşi.
Participarea grupurilor/ persoanelşor la concurs, din start, oferă organizatorilor concursului dreptul de a folosi ulterior materialul în scopul promovării localităţii.
Termenul limita de prezentare a materialelor video este 18 noiembrie 2014.
Filmele pot fi expediate pe adresa de email: intecomd@yahoo.com
La fel, filmuleţele pot fi aduse pe stik, ori CD la primărie, ori Elenei Bria şi Gelu Voloceai (elevii cl. XII b ai L.T. „V. Alecsandri”).
Dacă aveţi întrebări adiţionale nu ezitaţi să ne contactaţi la nr. de tel: 0 69114697

Training în Participare civică şi Liderism

10676121_10204371691508345_7482158144091265330_nLa 10-11 noiembrie 2014, 49 de tineri, membri ai Grupului Local de Iniţiativă Colibaşi, voluntari ai A.O. INTECO, au invatat cum sa contribue la dezvoltarea localitatii prin promovarea participarii cetatenilor. La trening tinerii au învăţat ce este Participarea civică, ce stă la baza liderismului şi alte subiecte legate de domeniul Dezvotare personală. Actiunea a fost realizata cu suportul A.O. Promo-Lex în cadrul proiectului de încurajare a cetăţenilor pentru participare la alegerile parlamentare din anul 2014.